728 x 90

Hoe u uw certificaat van echtheid aanmaakt

Hoe u uw certificaat van echtheid aanmaakt

Créez un NFT sur la blockchain

Enregistrez vos certificats sur la blockchain
en moins de 3 minutes, pour seulement 2,95€
Le NFT est un certificat numérique de votre oeuvre

Certificaten van echtheid voor kunstenaars, galeriehouders en kunstprofessionals

Hoe u uw certificaat van echtheid aanmaakt
Hoe u uw certificaat van echtheid aanmaakt
Druk uw artiestbeoordeling af
Artcertificat bezorgt u een listingcertificaat voor slechts € 14,50

Aankoop van kunst: Het echtheidscertificaat is verplicht om vast te stellen dat een werk authentiek is en is gemaakt door de kunstenaar die het verkoopt. Het moet verschillende verplichte informatie bevatten om geldig te zijn.

Aankoop van kunst: u moet een certificaat van echtheid aan de koper verstrekken (zelfs als hij er geen aanspraak op maakt) vergezeld van de verkoopfactuur van uw werk (zie ons advies over btw hier: Wat is het BTW voor uw werk

Hier zijn de belangrijkste punten die moeten worden gevonden in een certificaat van echtheid vastgesteld bij aankoop van een kunstwerk:

- De naam van de kunstenaar
- De beroepsnummers (Maison des Artistes s, AGESSA, SIRET, SIRENE,...)
- Een foto van het werk
- De titel
- De afmetingen
- De gebruikte techniek en materialen
- De drager
- De datum van creatie
- De locatie van de handtekening
- Het identificatienummer voor een werk uit een serie (voor foto's bijvoorbeeld): Voorbeeld 'Werk nr. 2 uit een serie van 30 exemplaren'
- Het aantal geproduceerde exemplaren als het uit een beperkte oplage komt
- De handtekening van de kunstenaar (officiële stempel, digitale afdruk)
- De datum van afgifte van het certificaat

Let op: vermeld nooit de prijs van het werk op het echtheidscertificaat! De prijs mag alleen op uw factuur staan.

Dit echtheidscertificaat en de daarin opgenomen informatie vormen het eigendomsrecht van het werk.

Gedaan op [datum van afgifte]

uw handtekening

GRATIS KUNST certificaat! *
Print zelf uw echtheidscertificaat!

Met ARTcertificate kunnen kunstenaars zelf het echtheidscertificaat creëren dat hun werk vergezelt met een BONUS- traceerservice doorQR-code toegankelijk via mobiele telefoon of tablet.

- Certificaat van echtheid in pdf-versie in formaat 21x29,7 cm
* Maat verstelbaar voor afdrukken
* Verschillende standaardmodellen
* Verschillende randen
* QR-code, internationale standaard
* Lettertypeconfiguratie
* Aanpassing van de juridische kennisgeving
* Drietalig: Frans, Engels, Spaans
* Registratie van de lay-out
De handtekening van de aanvrager is vereist.

GRATIS REGISTRATIE
SNEL VORM
ART-certificaat heeft een opmaaksysteem ontwikkeld waarmee elke niet-IT-specialist snel en gemakkelijk zijn echtheidscertificaat kan samenstellen.

NIEUW! QR-code voor de traceerbaarheid van werken
- Alle echtheidscertificaten hebben een QR-code om gemakkelijk het werk op ART-certificaat te vinden.
De QR-code is een internationale norm die smartphonegebruikers helpt om gemakkelijker toegang te krijgen tot informatie. Gratis lees-apps zoals I-nigma of NeoReader, laat deze gebruikers eenQR-code om direct toegang te krijgen tot een internetpagina die aan het werk is gewijd.

VRIJ! De SECURE om op het werk te plakken en het certificaat van echtheid
- De SECURE QR-code wordt op het werk geplakt en het certificaat van echtheid.
- Deze SECURE identificeert en legt de link tussen het certificaat van echtheid en zijn werk.
- Deze service wordt GRATIS aangeboden voor elke aankoop van een echtheidscertificaat.

VRIJ! Kunstcertificaat OFFERTE
Art certificaat biedt een online analytische software die het mogelijk maakt, dankzij een nauwkeurige vragenlijst, om een situeren kunstenaar objectief op de kunst markt . De offerte geeft een index per strekkende centimeter en een gemiddelde prijs waarmee de verkoopprijs van de werken van de kunstenaar kan worden beoordeeld . Er wordt een offertecertificaat afgegeven om informatie te geven over de reputatie van de kunstenaar .

De VOORDELEN van de beoordeling van het kunstcertificaat.
- Elke kunstenaar heeft recht op een CITAAT over de financiële waarde van zijn werken.
- Dit citaatmaakt het mogelijk om CONSISTENTE VERKOOPPRIJZEN vast te stellen met betrekking tot de markt .
- Het is een GARANTIE voor de koper met het oog op de ontwikkeling van de kunstenaar .
Het certificaat van echtheid


Bij de verkoop van een van uw werken moet de kunstenaar, om professioneler te zijn en alle garanties aan uw koper te bieden, een certificaat van echtheid voorleggen. Een echtheidscertificaat is een document dat nodig is voor de toekenning van een werk.

Zonder echtheidscertificaat is het onmogelijk om het werk te beoordelen op herkomst of te koppelen aan een kunstenaar. De enige waarde hangt af van de grootte, de techniek, de gebruikte materialen en het weergegeven onderwerp.

Inschrijven


Het echtheidscertificaat is de essentiële sleutel tot een goede verkoop van uw werken. U moet een certificaat van echtheid aan de koper verstrekken (zelfs als hij er geen aanspraak op maakt) samen met de verkoopfactuur voor uw werk.

Zonder echtheidscertificaat kan geen deur functioneren; geen schatting, geen transactie. Het echtheidscertificaat is verplicht om vast te stellen dat een werk authentiek is en door de kunstenaar is vervaardigd

Geen erkenning in een catalogue raisonné van de financiële waarde van het werk. Zonder echtheidscertificaat is het onmogelijk om het werk te beoordelen, de enige waarde hangt af van de grootte, de techniek, de gebruikte materialen en het weergegeven onderwerp.

Wat is een echtheidscertificaat?

Een echtheidscertificaat is een document dat nodig is voor de toekenning van een schilderij, beeldhouwwerk of fotografie aan een kunstenaar. Belangrijke informatie: een factuur kan geen certificaat van echtheid vervangen.

De waarde van een echtheidscertificaat?

De waarde van een echtheidscertificaat komt voort uit de bekendheid van de persoon die het schrijft, wanneer deze op het moment van schrijven van het certificaat door alle professionals wordt erkend als de meest bekwame voor dit onderwerp of voor deze kunstenaar.

Waar wordt een echtheidscertificaat voor gebruikt?


Voor verzamelaars stelt het aanvragen en verkrijgen van een echtheidscertificaat u in staat om:

1. de identiteit en authenticiteit van het kunstwerk vast te stellen
2. de herkomst van het verworven stuk te volgen
3. D ' snel zijn waarde inschatten door de jaren heen, vooral als de artiest kant
4 is of wordt . Om zijn authenticiteit en waarde te garanderen tijdens een doorverkoop

Voor kunstenaars stelt het verstrekken van een echtheidscertificaat je in staat om:

5 Verzeker de authenticiteit van uw creatie
6. Vergemakkelijk de toekomst van het werk en de identificatie ervan
7. Bied een waardevolle service aan uw kopers
8. Verwerf geloofwaardigheid bij uw gemeenschap


De Artcertificate Blockchain


Blockchain-certificaat


Artcertificate biedt artiesten en professionals de mogelijkheid om echtheidscertificaten aan te maken en te registreren die vervolgens worden geïntegreerd in de Blockchain op het Ethereum-netwerk. Met een specifieke optie kunt u met een simpele 'klik' elk certificaat op de Blockchain overzetten.

Wat is: Artcertificate Blockchain?

Het is een volledig beheerde blockchain-registratiedienst die het creëren en beheren van een schaalbaar blockchain-netwerk en gedistribueerde grootboektechnologieën die worden toegepast op COA-certificaten van authenticiteit, mogelijk maakt. Alle COA's kunnen met een enkele klik op de blockchain worden geregistreerd en verkrijgen een certificaat van echtheid op de Artcertificate Blockchain (COABC).

Gedecentraliseerd beheer:
Een blockchain stelt Artcertificate in staat om COA-certificaat van echtheidsregistraties uit te voeren waarbij de verschillende leden van het netwerk de authenticiteit van het register kunnen verifiëren zonder een beroep te hoeven doen op een betrouwbare centrale autoriteit (Control outside Artcertificate). Elke partij, ook wel lid genoemd, heeft een peerknooppunt in het netwerk.

Artcertificate Blockchain ondersteunt een gerenommeerd blockchain-framework.

Ethereum is bij uitstek geschikt voor sterk gedistribueerde blockchain-netwerken, waar transparantie van gegevens van alle leden een belangrijke factor is en waardoor alle netwerkdeelnemers onafhankelijk de activiteit van een gebruiker onder alle leden kunnen verifiëren. Ethereum maakt het ook mogelijk om lid te worden van een openbaar Ethereum blockchain-netwerk.

Voordelen:
Het grootboek is gedecentraliseerd en wordt beheerd door een Ethereum-blockchain die onder de leden wordt verdeeld. De controle van registraties is onafhankelijk van Artcertificate. De registratie van COA's gebeurt op specifiek verzoek van de aanvrager.

ART certificate GRATUIT ! *

Imprimez vous-même votre certificat d'authenticité!

ARTcertificate propose aux artistes de créer eux-mêmes le certificat d'authenticité qui accompagnera leur oeuvre avec en BONUS un service de traçabilité par QR code accessible par téléphone mobile ou tablette.

- Certificat d'authenticité en version PDF au format 21x29,7 cm
* Dimension ajustable à l'impression
* Différents modèles standards
* Différentes bordures
* QR Code, norme internationale
* Configuration de la police
* Personnalisation de la mention légale
* Trilingue : Français, Anglais, Espagnol
* Enregistrement de la mise en page
La signature du déposant est obligatoire.

INSCRIPTION GRATUITE

MISE EN FORME RAPIDE

ART certificate a mis au point un système de mise en page permettant à toute personne non informaticienne de réaliser rapidement et facilement la composition de son certificat d'authenticité.

NOUVEAU ! QR code pour la traçabilité des oeuvres

- Tous les certificat d'authenticité possèdent un QR code afin de retrouver facilement l'oeuvre sur ART certificate.
Le QR Code est une norme internationale qui aide les utilisateurs de Smartphones à accéder plus simplement à l’information. Des applications de lecture gratuites telles que I-nigma ou NeoReader, permettent à ces les utilisateurs de flasher un QR code afin d’accéder instantanément à une page internet dédiée à l'oeuvre.

GRATUIT ! Le SECURE à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité

- Le SECURE QR code est à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité.
- Ce SECURE identifie et créé le lien entre le certificat d'authenticité et son œuvre.
- Ce service est fourni GRATUITEMENT pour tout achat d'un certificat d'authenticité.

GRATUIT ! Art certificate COTATION

Art certificate propose un logiciel analytique en ligne qui permet grâce à un questionnaire précis de situer un artiste de façon objective sur le marché de l'art. La cotation fournit un indice au centimètre linéaire et un prix moyen permettant d'évaluer le prix de vente des oeuvres de l'artiste. Un certificat de cotation est édité afin de renseigner sur la notoriété de l'artiste.

Les AVANTAGES de la cote Art certificate.
- Chaque artiste a le droit d'avoir une COTATION sur la valeur financière de ses oeuvres.
- Cette cotation permet d'établir des PRIX DE VENTES COHERENTS vis à vis du marché.
- C'est une GARANTIE pour l'acheteur dans une perspective d'évolution de l'artiste.

Le certificat d'authenticité


Le certificat d'authenticité est la clé indispensable à la bonne vente de vos œuvres. Vous devez fournir un certificat d'authenticité à l'acheteur (même si il ne le réclame pas) accompagné de la facture de vente de votre œuvre.

Sans certificat d'authenticité aucune porte ne peut fonctionner ; pas d’estimation, pas de transaction. Le certificat d'authenticité est obligatoire pour établir qu'une œuvre est authentique et a bien été réalisée par l'Artiste

Pas de reconnaissance dans un catalogue raisonné de la valeur financière de l’œuvre. Sans certificat d'authenticité, impossible d’évaluer l’oeuvre, sa seule valeur dépend de sa taille, sa technique, les matériaux utilisés et le sujet représenté.

Comment vérifier l'existence d'un certificat
ou d'une oeuvre sur la blockchain ?

En utilisant les explorateurs suivant :
https://polygonscan.com
https://www.bscscan.com
https://etherscan.io
Saisissez le hash du certificat, puis valider.

Comment vérifier le hash de la photo
enregistrée dans le certificat ?

En utilisant le service : http://onlinemd5.com/
Vous devez télécharger la photo qui est en votre possession, indiquer le mode de cryptage, en général MD5, le résultat devra être identique au hash qui est enregistré avec le certificat afin de certifier qu'il s'agit bien de la photo enregistrée avec le certificat.

VOUS ÊTES UN(E) ARTISTE? UNE GALERIE D'ART? UN PHOTOGRAPHE?
EDITEZ VOS CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ EN QUELQUES CLICS !

MODELES DE CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉInscrivez-vous gratuitement !

1 certificat premium offert à l'inscription !
+ 3 certificats offert à la première commande
+ Tous les certificats de dépôt sont gratuit !

Créez un certificat d'authenticité

Le 1er certificat d'authenticité est gratuit
Les suivants coutent seulement 3.95€
A imprimer immédiatement !

Etablissez votre cotation d'artiste

Créez votre cotation d'artiste au format PDF à partir des ventes de vos oeuvres, pour seulement 19,50€ avec possibilité de mise à jour annuelle.