728 x 90

Cum sa creați certificatul de autenticitate

Cum sa creați certificatul de autenticitate

Imprimez votre certificat de cotation

Calculez votre valeur d'artiste en moins de 3 Mns
Imprimez votre certificat de valeur pour 14,90€
Impressions illimitées sans limite de durée

Certificate de autenticitate pentru artiști, proprietari de galerii și profesioniști în artă

Cum să creați certificatul de autenticitate
Cum să creați certificatul de autenticitate
Imprimați evaluarea artistului
Artcertificat vă oferă un certificat de listare pentru doar 14,50 €

Achiziționarea de artă: certificatul de autenticitate este obligatoriu pentru a stabili că o operă este autentică și a fost produsă de artistul care o vinde. Pentru a fi valabil, trebuie să includă mai multe informații obligatorii.

Achiziționarea de artă: trebuie să furnizați cumpărătorului un certificat de autenticitate (chiar dacă acesta nu îl revendică) însoțit de factura de vânzare a operei dvs. (consultați sfaturile noastre cu privire la TVA aici: TVA pentru opera ta

Iată principalele puncte care trebuie găsite într-un certificat de autenticitate stabilit la achiziționarea unei opere de artă:

- Numele artistului
- Numerele profesionale (Maison des Artistes) s, AGESSA, SIRET, SIREN,…)
- O fotografie a operei
- Titlul
- Dimensiunile
- Tehnica și materialele utilizate
- Suportul
- Data creării
- Locația semnăturii
- Numărul de identificare pentru o lucrare dintr-o serie (pentru fotografii de exemplu): Exemplu „Lucrarea nr. 2 dintr-o serie de 30 de exemplare”
- Numărul de copii realizate dacă provine dintr-o ediție limitată
- Semnătura artistului (ștampilă oficială, amprentă digitală)
- data eliberării certificatului

Atenție: nu indicați niciodată prețul lucrării pe certificatul de autenticitate! Prețul trebuie să apară numai în factura dvs.

Acest certificat de autenticitate și informațiile conținute în acesta constituie dreptul de proprietate asupra operei.

Gata la [data emiterii]

semnăturii dvs.

Certificat de ARTA GRATUIT! *
Tipărește-ți singur certificatul de autenticitate!

ARTcertificate oferă artiștilor să își creeze singuri certificatul de autenticitate care le va însoți munca cu un serviciu de trasabilitate BONUS de cătreCod QR accesibil de pe telefonul mobil sau tabletă.

- Certificat de autenticitate în versiunea PDF în format 21x29,7 cm
* Dimensiune reglabilă pentru imprimare
* Diferite modele standard
* Diferite frontiere
* Cod QR, standard internațional
* Configurarea fontului
* Personalizarea avizului legal
* Trilingvă: franceză, Engleză, spaniolă
* Înregistrarea machetei
Este necesară semnătura solicitantului.

ÎNREGISTRARE GRATUITĂ
FORMARE RAPIDĂ
Certificatul ART a dezvoltat un sistem de aspect care permite oricărui specialist care nu este IT să își compună rapid și ușor certificatul de autenticitate.

NOU! Cod QR pentru trasabilitatea lucrărilor
- Toate certificatele de autenticitate au un Cod QR pentru a găsi cu ușurință lucrarea pe certificatul ART.
Codul QR este un standard internațional care ajută utilizatorii de smartphone-uri să acceseze informațiile mai ușor. Aplicațiile de citire gratuite, cum ar fi I-nigma sau NeoReader, permit acestor utilizatori să clipească aCod QR pentru a accesa instantaneu o pagină de internet dedicată lucrării.

LIBER! SIGURANȚA de a rămâne pe lucrare și certificatul de autenticitate
- SIGURUL Codul QR trebuie lipit pe lucrare și pe certificatul de autenticitate.
- Acest SECURE identifică și creează legătura dintre certificatul de autenticitate și activitatea acestuia.
- Acest serviciu este furnizat GRATUIT pentru orice achiziție a unui certificat de autenticitate.

LIBER! Certificat de artă CITARE
Certificatul de artă oferă un software analitic online care permite, datorită unui chestionar precis, să localizeze obiectiv un artist pe piața artei. Citatul oferă un indice pe centimetru liniar și un preț mediu care să permită evaluarea prețul de vânzare al operelor artistului . Se emite un certificat de ofertă pentru a furniza informații despre reputația artistului .

AVANTAJE ale calificării certificatului de artă.
- Fiecare artist are dreptul să aibă o COTARE cu privire la valoarea financiară a operelor sale.
- Acest citatpermite stabilirea PREȚURILOR DE VÂNZARE CONSTANȚE față de piață .
- Este o GARANȚIE pentru cumpărător în vederea dezvoltării artistului .
Certificatul de autenticitate


Atunci când vinde una dintre operele tale, pentru a fi mai profesionist și pentru a oferi toate garanțiile cumpărătorului tău, artistul trebuie să furnizeze un certificat de autenticitate. Un certificat de autenticitate este un document necesar pentru atribuirea unei lucrări.

Fără un certificat de autenticitate, este imposibil să evaluezi opera în funcție de proveniența sa sau să o asociezi cu un artist. Singura sa valoare depinde de mărimea sa, tehnica sa, materialele folosite și subiectul reprezentat.

Inscrie-te


Certificatul de autenticitate este cheia esențială a bunei vânzări a operelor dumneavoastră. Trebuie să furnizați cumpărătorului un certificat de autenticitate (chiar dacă acesta nu îl revendică) împreună cu factura de vânzare pentru munca dvs.

Fără un certificat de autenticitate nicio ușă nu poate funcționa; fără estimare, fără tranzacție. Certificatul de autenticitate este obligatoriu pentru a stabili că o operă este autentică și a fost produsă de artist.

Nicio recunoaștere într-un catalog justificată a valorii financiare a operei. Fără un certificat de autenticitate, este imposibil să se evalueze lucrarea, singura ei valoare depinde de mărimea sa, tehnica sa, materialele utilizate și subiectul reprezentat.

Ce este un certificat de autenticitate?

Un certificat de autenticitate este un document necesar pentru atribuirea unei opere de pictură, sculptură sau fotografie unui artist. Informații importante: o factură nu poate înlocui un certificat de autenticitate.

Valoarea unui certificat de autenticitate?

Valoarea unui certificat de autenticitate provine din notorietatea persoanei care îl scrie, atunci când acesta din urmă este recunoscut în momentul redactării certificatului de către toți profesioniștii, ca fiind cel mai competent pentru acest subiect sau pentru acest artist.

La ce se folosește un certificat de autenticitate?


Pentru colecționari, solicitarea și obținerea unui certificat de autenticitate vă permite să:

1. Stabiliți identitatea și autenticitatea operei de artă
2. Țineți evidența originii piesei achiziționate
3. evaluați rapid valoarea acestuia de-a lungul anilor, mai ales dacă artistul este sau devine partea
4. Pentru a garanta autenticitatea și valoarea acestuia în timpul revânzării

Pentru artiști, furnizarea unui certificat de autenticitate vă permite să:

5 Asigurați autenticitatea creației dvs.
6. Facilitați viitorul lucrării și identificarea acesteia
7. Oferiți un serviciu valoros cumpărătorilor dvs.
8. Obțineți credibilitate în comunitatea dvs.


Artcertificate Blockchain


Certificat blockchain


Artcertificate permite artiștilor și profesioniștilor să creeze și să înregistreze certificate de autenticitate care vor fi apoi integrate în Blockchain din rețeaua Ethereum. O opțiune specifică vă permite să transferați orice certificat de pe Blockchain cu un simplu „clic”.

Ce este: Artcertificate Blockchain?

Este un serviciu de înregistrare blockchain complet gestionat care facilitează crearea și gestionarea unei rețele scalabile blockchain și a tehnologiilor de registre distribuite aplicate certificatelor de autenticitate COA. Toți COA-urile pot fi înregistrate pe blockchain cu un singur clic și pot obține un certificat de autenticitate pe Artcertificate Blockchain (COABC).

Management descentralizat:
Un blockchain permite Artcertificate să efectueze certificate COA de înregistrări de autenticitate în care diferiții membri ai rețelei pot efectua verificări de autenticitate a registrului fără a fi nevoie să recurgă la o autoritate centrală de încredere (Control în afara Artcertificate). Fiecare parte, cunoscută ca membru, are un nod peer în rețea.

Artcertificate Blockchain acceptă un cadru blockchain de renume.

Ethereum este ideal pentru rețele blockchain foarte distribuite, unde transparența datelor tuturor membrilor este un factor important și permite tuturor participanților la rețea să verifice în mod independent activitatea unui utilizator între toți membrii. Ethereum face, de asemenea, posibilă aderarea la o rețea publică blockchain Ethereum.

Pro:
registrul este descentralizat și este gestionat de un blockchain Ethereum distribuit între membri. Controlul înregistrărilor este independent de Artcertificate. Înregistrarea COA se efectuează la cererea specifică a solicitantului.

ART certificate GRATUIT ! *

Imprimez vous-même votre certificat d'authenticité!

ARTcertificate propose aux artistes de créer eux-mêmes le certificat d'authenticité qui accompagnera leur oeuvre avec en BONUS un service de traçabilité par QR code accessible par téléphone mobile ou tablette.

- Certificat d'authenticité en version PDF au format 21x29,7 cm
* Dimension ajustable à l'impression
* Différents modèles standards
* Différentes bordures
* QR Code, norme internationale
* Configuration de la police
* Personnalisation de la mention légale
* Trilingue : Français, Anglais, Espagnol
* Enregistrement de la mise en page
La signature du déposant est obligatoire.

INSCRIPTION GRATUITE

MISE EN FORME RAPIDE

ART certificate a mis au point un système de mise en page permettant à toute personne non informaticienne de réaliser rapidement et facilement la composition de son certificat d'authenticité.

NOUVEAU ! QR code pour la traçabilité des oeuvres

- Tous les certificat d'authenticité possèdent un QR code afin de retrouver facilement l'oeuvre sur ART certificate.
Le QR Code est une norme internationale qui aide les utilisateurs de Smartphones à accéder plus simplement à l’information. Des applications de lecture gratuites telles que I-nigma ou NeoReader, permettent à ces les utilisateurs de flasher un QR code afin d’accéder instantanément à une page internet dédiée à l'oeuvre.

GRATUIT ! Le SECURE à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité

- Le SECURE QR code est à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité.
- Ce SECURE identifie et créé le lien entre le certificat d'authenticité et son œuvre.
- Ce service est fourni GRATUITEMENT pour tout achat d'un certificat d'authenticité.

GRATUIT ! Art certificate COTATION

Art certificate propose un logiciel analytique en ligne qui permet grâce à un questionnaire précis de situer un artiste de façon objective sur le marché de l'art. La cotation fournit un indice au centimètre linéaire et un prix moyen permettant d'évaluer le prix de vente des oeuvres de l'artiste. Un certificat de cotation est édité afin de renseigner sur la notoriété de l'artiste.

Les AVANTAGES de la cote Art certificate.
- Chaque artiste a le droit d'avoir une COTATION sur la valeur financière de ses oeuvres.
- Cette cotation permet d'établir des PRIX DE VENTES COHERENTS vis à vis du marché.
- C'est une GARANTIE pour l'acheteur dans une perspective d'évolution de l'artiste.

Le certificat d'authenticité
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus


Le certificat d'authenticité est la clé indispensable à la bonne vente de vos œuvres. Vous devez fournir un certificat d'authenticité à l'acheteur (même si il ne le réclame pas) accompagné de la facture de vente de votre œuvre.

Sans certificat d'authenticité aucune porte ne peut fonctionner ; pas d’estimation, pas de transaction. Le certificat d'authenticité est obligatoire pour établir qu'une œuvre est authentique et a bien été réalisée par l'Artiste

Pas de reconnaissance dans un catalogue raisonné de la valeur financière de l’œuvre. Sans certificat d'authenticité, impossible d’évaluer l’oeuvre, sa seule valeur dépend de sa taille, sa technique, les matériaux utilisés et le sujet représenté.

Qu'est ce qu'un certificat d'authenticité ?


Un certificat d'authenticité est un document nécessaire à l'attribution d'une œuvre de peinture, sculpture, photographie à un artiste. Information importante : une facture ne peut pas tenir lieu de certificat d’authenticité.

La valeur d'un certificat d'authenticité ?


La valeur d’un certificat d'authenticité vient de la notoriété de la personne qui le rédige, lorsque cette dernière est reconnue au moment de la rédaction du certificat par tous les professionnels, comme la plus compétente pour ce sujet ou pour cet artiste.

A quoi sert un certificat d'authenticité ?Pour les collectionneurs, demander et obtenir un certificat d’authenticité vous permet de :

1. Etablir l’identité et l’authenticité de l’oeuvre d’art
2. Garder une trace de l’origine de la pièce acquise
3. D’évaluer rapidement sa valeur au fur et à mesure des années, surtout si l’artiste est ou devient côté
4. De garantir son authenticité et sa valeur lors d’une revente

Pour les artistes, fournir un certificat d’authenticité vous permet de :

5. Assurer l’authenticité de votre création
6. Faciliter le futur de l’oeuvre et son identification
7. Offrir un service de valeur à vos acheteurs
8. Gagner en crédibilité auprès de votre communauté


La Blockchain de ArtcertificateCertificat Blockchain


Artcertificate propose aux artistes et aux professionnels de créer et d'enregistrer des certificats d'authenticité qui seront ensuite intégrés à la Blockchain sur le réseau Ethereum. Une option spécifique permet de transférer par un simple 'clic', n'importe quel certificat sur la Blockchain.

Qu’est-ce que : Artcertificate Blockchain ?

C’est un service d’enregistrement de chaîne de blocs entièrement géré qui facilite la création et la gestion d’un réseau de blockchain évolutif et de technologies de registre distribué appliqué aux certificats d’authenticité COA. Tous les COA peuvent faire l’objet d’un enregistrement sur la blockchain par un simple clic et obtenir un certificat d’authenticité sur la Blockchain de Artcertificate (COABC).

Gestion décentralisée:
Une chaîne de blocs permet à Artcertificate de réaliser des enregistrements de certificats d’authenticité COA où les différentes membres du réseau peuvent exécuter des vérifications d’authenticité du registre sans devoir recourir à une autorité centrale fiable (Contrôle en dehors de Artcertificate). Chaque partie, connue sous le nom de membre, possède un nœud de pairs dans le réseau.

Artcertificate Blockchain prend en charge un framework de chaîne de blocs réputés.

Ethereum convient parfaitement aux réseaux de chaîne de blocs hautement distribués, où la transparence des données de tous les membres est un facteur important et qui permet à tous les participants du réseau de vérifier indépendamment l'activité d'un utilisateur parmi tous les membres. Ethereum permet également de rejoindre un réseau de chaîne de blocs Ethereum public.

Avantages :
Le registre est décentralisé et est géré par une blockchain Ethereum distribuée entre les membres. Le contrôle des enregistrements est indépendant de Artcertificate. L’enregistrement des COA est effectué à la demande spécifique du déposant.

Certificat Blockchain

VOUS ÊTES UN ARTISTE ? UNE GALERIE D'ART ? UN PHOTOGRAPHE ?
CRÉEZ VOS CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ EN QUELQUES CLICS !

MODELES DE CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

Inscrivez-vous gratuitement !

1 certificat premium offert à l'inscription !
+ 3 certificats offert à la première commande
+ 1 certificat de dépôt gratuit !

Créez un certificat d'authenticité

Le 1er certificat d'authenticité est gratuit
Les suivants coutent entre 2.5€ et 3.5€
A imprimer immédiatement !

Imprimez votre certificat de cotation

Calculez votre valeur d'artiste en moins de 3 Mns
Imprimez votre certificat de valeur pour 14,90€
Impressions illimitées sans limite de durée